Facebook
ul. Hoża 1 lok. 116, 11-100 Lidzbark Warmiński (Biurowiec PSS SPOŁEM)
kontakt@grzegorzlorens.pl
503-151-086  

ZESPÓŁ

ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

ADWOKAT

MICHAŁ KALITA

Adwokat Michał Kalita jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Floryda – FredricG.Levin College of Law. W 2005 roku złożył egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku i w tymże roku został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Olsztynie. Biegle włada językiem angielskim, także w zakresie angielskiego języka prawniczego, co potwierdzają zdobyte certyfikaty – First Certificate in English, Certificate in Advanced English, jak też językiem francuskim i rosyjskim.

ADWOKAT

MICHAŁ PIETKIEWICZ

Adwokat dr Michał Pietkiewicz Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Po uzyskaniu tytułu magistra rozpoczął studia doktoranckie na tymże wydziale, które zostały zakończone obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego – doktora nauk prawnych. Jest również autorem kilku tematycznych artykułów i szeregu publikacji prasowych o tematyce prawniczej. Michał Pietkiewicz odbył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie i od 2010 roku jest jej członkiem. Doświadczenie i wiedzę praktyczną zdobywał pracując w kancelarii adwokackiej Michała Kalita z siedzibą w Olsztynie, jak również syndyka masy upadłości.

ADWOKAT

MARTA MORITZ - BUDNY

Adwokat Marta Moritz - Budny jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Marta Moritz- Budny ukończyła aplikację adwokacką w Olsztynie, praktykę odbyła w jednej z najlepszych Kancelarii Adwokackich w Olsztynie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz prawa rodzinnego.
Biegle zna język angielski, posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (Hamilton High School, Ohio USA).

RADCA PRAWNY

BEATA URBAŃSKA

Beata Urbańska, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie (nr wpisu OL-1052). Wpis na listę radców prawnych uzyskała po odbytej aplikacji radcowskiej i złożonym w 2004r. egzaminie radcowskim. Kilkunastoletnie doświadczenie pozwala jej na prowadzenie praktyki zawodowej w bardzo szerokim zakresie. Uznany specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych. W swojej praktyce zawodowej świadczy pomoc prawną zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom w toku całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bądź też w poszczególnych jego etapach, zwłaszcza przy składaniu środków zaskarżenia. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie postępowania administracyjnego i sądowo – administracyjnego.

PRAWNICY

strzałka do góry